Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống qua tỉnh Thanh Hóa

Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hóa ngay từ năm 2023. Tuy nhiên, hiện dự án này còn nhiều vướng mắc tại tỉnh Thanh Hóa cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền.

Ngày 24/3, ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và ông Lưu Trọng Quang - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Thanh Hóa, nhằm thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống đoạn trên địa bàn tỉnh này.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, lãnh đạo UBND huyện Nông Cống, Như Xuân, Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa). Dự buổi làm việc có đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), lãnh đạo các Ban chuyên môn, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) thuộc EVNNPT.

Ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực phát biểu tại buổi làm việc

Nhiều vướng mắc

Theo báo cáo của NPMB, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 52,14 km (gồm 47 khoảng néo, 125 vị trí móng cột). Trong đó, huyện Như Xuân đã tạm ứng tiền và bàn giao mặt bằng được 47/70 vị trí; huyện Như Thanh đã tạm ứng tiền và bàn giao mặt bằng được 28/44 vị trí; huyện Nông Cống đã tạm ứng tiền và bàn giao mặt bằng được 11/11 vị trí. 

Trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chỉ còn huyện Như Xuân thiếu 2ha trong kế hoạch sử dụng đất. Phần đường tạm, đất mượn thi công và vệt kéo dây hiện đang trích đo xong, nhưng chưa đăng ký được vào kỳ họp vừa qua, hiện Sở TN&MT đã lập xong tờ trình gửi UBND tỉnh để thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới.

Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 vị trí rừng tự nhiên, 75 vị trí rừng trồng. Như vậy đường dây ảnh hưởng trên địa phận tỉnh Thanh Hoá về đất rừng là 67,2%. Đối với rừng tự nhiên, tỉnh Thanh Hoá đã có tờ trình lên Bộ NN&PTNT, tuy nhiên còn một số nội dung phải làm rõ và báo cáo lại. Đối với rừng trồng, đã có tờ trình của Sở TN&MT lên UBND tỉnh để Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua vào kỳ họp sắp tới.

Về tiến độ thi công, đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đúc móng được 69/125 vị trí, lắp dựng cột được 3/125 vị trí.

Theo NPMB, khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay là mới có huyện Nông Cống phê duyệt giá đất cụ thể của dự án và phê duyệt phương án bồi thường; còn các huyện Như Thanh, Như Xuân vì chưa có uỷ quyền của UBND tỉnh Thanh Hoá nên chưa phê duyệt giá đất cụ thể. Về công tác kiểm kê, hiện còn huyện Như Xuân vẫn đang tiếp tục kiểm đếm. Vị trí 225 tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân đã bàn giao, tuy nhiên có tổ chức chưa đồng ý cho thi công. UBND huyện vẫn chưa tổ chức được cuộc họp mời tổ chức có liên quan họp để giải quyết.

Vào cuộc quyết liệt để dự án hoàn thành sớm nhất

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNNPT đề nghị các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa tham mưu UBND tỉnh sớm có văn bản uỷ quyền để huyện Như Xuân, Như Thanh phê duyệt giá đất cụ thể. Sở TN&MT đã có tờ trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trồng, vì vậy đề nghị đơn vị tiếp tục có ý kiến để UBND tỉnh xem xét và trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Đề nghị UBND huyện Như Xuân sớm tổ chức làm việc tháo gỡ vướng mắc vị trí 225.

Tại buổi làm việc, đại diện EVN cho biết thêm: Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có tốc độ tăng trưởng điện lớn nhưng EVN luôn đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thanh Hóa dự báo tốc độ tăng trưởng điện bình quân trên 10%/năm. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đường dây này vào vận hành sớm ngày nào tốt ngày đó.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực cho biết đây là dự án đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiến độ dự án đã phải điều chỉnh vì lý do khách quan. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, được Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đưa vào danh mục dự án trọng điểm. Nếu dự án không hoàn thành trong quý III/2023, không chỉ ảnh hưởng đến cung cấp điện của tỉnh Thanh Hóa mà còn ảnh hưởng uy tín trong hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Lào trong lĩnh vực năng lượng. Vì vậy ông Hoàng Trọng Hiếu đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Thanh Hóa vào cuộc quyết liệt hơn nữa, chung sức cùng chủ đầu tư để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.

Ông Hoàng Trọng Hiếu cũng đề nghị EVN/EVNNPT phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, thường xuyên báo cáo các cấp lãnh đạo có khó khăn vướng mắc để xử lý kịp thời; thường xuyên nhắc nhở các nhà thầu đảm bảo tuyệt đối an toàn trên công trường, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương triển khai thi công.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa những khó khăn của dự án đoạn đi qua huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lưu Trọng Quang - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cho biết: Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa đối với dự án này là dự án đặc biệt quan trọng nên tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành địa phương tạo điều kiện hết sức để triển khai, trong đó giao Sở TN&MT là đầu mối để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Sở TN&MT cho biết trong tuần này, HĐND tỉnh sẽ họp thông qua nghị quyết kế hoạch sử dụng đất, trong đó có nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất năng lượng cho dự án. Ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua, Sở TN&MT sẽ giao đơn vị chức năng phối hợp với EVNNPT/NPMB để triển khai ngay. Lãnh đạo Sở TN&MT cũng đề nghị các sở, ngành, tham mưu cho Sở TN&MT để trong tuần sau có ý kiến của UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể cho các địa phương nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ dự án. Với các vướng mắc cụ thể, đề nghị các huyện có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh giải quyết cụ thể từng vị trí theo đúng thẩm quyền. Có những khó khăn vướng mắc cần báo cáo kịp thời và luôn xác định mục tiêu chung sức cùng chủ đầu tư để đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh.