Nỗ lực cấp điện lưới cho 3 làng cuối cùng của tỉnh Bình Định

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định còn 3 làng chưa được cấp điện lưới quốc gia. Đời sống khó khăn, nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt cấp bách.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định còn 03 làng chưa có điện lưới quốc gia gồm: Làng Canh Tiến thuộc xã Canh Liên, làng Canh Giao thuộc xã Canh Hiệp của huyện Vân Canh và làng O2 thuộc xã Vĩnh Kim của huyện Vĩnh Thạnh. Đây là các làng căn cứ địa cách mạng của tỉnh trong thời kỳ chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn, nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân ở các làng này là hết sức cần thiết và cấp bách.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc một số vấn đề liên quan việc đầu tư xây dựng lưới điện cung cấp điện cho làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, ngày 08/02/2023, tại cuộc họp do Sở Công Thương chủ trì có các cơ quan, đơn vị cùng tham gia: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vân Canh, UBND huyện Vĩnh Thạnh và Công ty Điện lực Bình Định.

Qua trao đổi cùng thống nhất báo cáo UBND tỉnh việc cấp điện lưới cho 3 làng theo phương án: Việc cấp điện cho làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND huyện Vân Canh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng.

Còn 03 làng của tỉnh Bình Định vẫn chưa có điện lưới sinh hoạt

Hiện nay, UBND huyện Vân Canh đang thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng lưới điện cung cấp điện cho làng Canh Tiến; Đối với cấp điện cho làng Canh Giao, được sự đồng ý của EVNCPC, Công ty Điện lực Bình Định sẽ bố trí vốn đầu tư xây dựng năm 2024 của đơn vị đã được phê duyệt để xây dựng lưới điện 22kV đấu nối vào lưới quốc gia cấp điện cho làng Canh Giao, theo kế hoạch sẽ triển khai thực hiện trong năm 2024 và công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hệ thống lưới điện sẽ do UBND huyện Vân Canh triển khai thực hiện theo đề nghị của ngành Điện; còn đối với làng O2, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, hiện nay chưa có tuyến đường giao thông để vận chuyển được vật tư, thiết bị đi đến làng, địa hình dốc đứng, rất khó khăn trong quá trình đi lại, phải đi qua rừng tự nhiên (phòng hộ) nên việc cấp điện từ lưới điện quốc gia khó có thể triển khai. Do đó, các ngành và địa phương thống nhất đề xuất phương án cấp điện cho làng này từ nguồn điện tại chỗ như hiện nay là hệ thống pin mặt trời và máy phát điện là phù hợp.

Với trách nhiệm: “điện đi trước một bước”, Công ty Điện lực Bình Định cam kết sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác cấp điện lưới cho 3 ngôi làng cuối cùng của tỉnh Bình Định, nhằm đưa dòng điện quốc gia về cho buôn làng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của bà con nhằm đẩy nhanh việc xóa đói giảm nghèo trong khu vực, góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành kế hoạch 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Link gốc


  • 01/03/2023 05:05
  • Theo congthuong.vn
  • 4221