Lắp máy biến áp thứ hai Trạm 220kV Chư Sê (Gia Lai)

Ngày 9/3 tại Gia Lai, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công dự án lắp máy 2 Trạm biến áp 220kV Chư Sê.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án Truyền tải điện thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.

Quy mô dự án gồm: thực hiện chuyển sơ đồ phía 220kV của Trạm biến áp 220kV Chư Sê từ tam giác sang tứ giác; lắp máy biến áp 220kV thứ hai có công suất 125MVA; lắp đặt 2 ngăn xuất tuyến 110kV; lắp đặt ngăn máy cắt vòng phía 110kV, hoàn thiện sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng; hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với quy mô mới của trạm. Công trình được thực hiện trong khuôn viên Trạm biến áp 220 kV Chư Sê (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Trạm biến áp 220kV Chư Sê hiện hữu

Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải phía Nam của tỉnh Gia Lai; truyền tải công suất các nhà máy thủy điện, năng lượng tái tạo lên hệ thống điện quốc gia; tăng cường khả năng liên kết lưới điện khu vực. 


  • 10/03/2023 10:00
  • Lê Việt
  • 4327