16:29 | 25/11/2021 | 3.427 lượt xem

Cẩm nang do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn (được cập nhật năm 2021) cung cấp giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện năng, khí đốt, nhiên liệu tại các cơ sở công nghiệp và văn phòng, nhà xưởng.


16:15 | 25/11/2021 | 2.744 lượt xem

Cẩm nang do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn (cập nhật năm 2021) cung cấp những thông tin dễ hiểu, giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, gas, nhiên liệu cho người tiêu dùng.


16:00 | 25/11/2021 | 1.473 lượt xem

Triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ...


10:43 | 09/11/2018 | 3.464 lượt xem
11:18 | 06/07/2017 | 4.886 lượt xem

Các cấp học trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được tiếp cận với những kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả qua bộ tài liệu tuyên truyền về tiết kiệm điện do Công ty Điện lực Cần Thơ (PC Cần Thơ) phối hợp với Sở GD & ĐT thành phố Cần Thơ biên soạn.


09:12 | 14/04/2017 | 5.261 lượt xem

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Theo đó các tổ chức tín dụng cần đánh giá các rủi ro và tác động tiềm ẩn của dự án đối với môi trường (không khí, nước, đất, chất thải nguy hại, tiêu thụ nguyên vật liệu,...


08:58 | 06/12/2016 | 4.348 lượt xem

Sẽ phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất định kỳ và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước...


10:00 | 01/11/2016 | 5.754 lượt xem

Có hiệu lực từ ngày 1/11/2016, Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025.