Đóng điện Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Hưng Yên

Công trình Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ và đấu nối được Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công lúc 20h24 ngày 11/3/2023.

Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ được xây dựng tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Phần đường dây 220kV đấu nối dài 1,72km qua các xã Đồng Than và Hoàn Long, huyện Yên Mỹ.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tiếp nhận vận hành. 

Các đơn vị chức năng thực hiện thao tác đóng điện

Dự án khởi công tháng 12/2019, được địa phương bàn giao mặt bằng vào tháng 1/2022. Các hạng mục xây dựng được hoàn thành tháng 2/2023.

Trạm 220kV Yên Mỹ được đầu tư xây dựng để lắp đặt 2 máy biến áp 220kV-250MVA. Trong giai đoạn này lắp 1 máy. Trạm được đấu nối với hệ thống điện quốc gia bằng đường dây 220kV mạch kép đấu lên đường dây 220kV Trạm biến áp 500kV Thường Tín – Phố Nối.

Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ và đấu nối đã hoàn thành đóng điện

Công trình vào vận hành góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Hưng Yên; tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.


  • 11/03/2023 10:00
  • Huyền Thương
  • 4937