18:03 | 06/10/2021 | 2.831 lượt xem

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV và Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).


15:31 | 15/07/2021 | 3.853 lượt xem

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) cho ông Đinh Kim Cương, Kiểm soát viên phụ trách EVN.


22:38 | 28/06/2021 | 6.952 lượt xem

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho ông Vũ Anh Tài – Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc EVNNPC.


10:40 | 31/05/2021 | 5.260 lượt xem

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý xây dựng EVN.


10:29 | 07/05/2021 | 3.606 lượt xem

Ngày 29/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TVĐ1-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


11:00 | 24/03/2021 | 4.930 lượt xem

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh doanh đối với ông Bùi Quốc Hoan và Phó Trưởng Ban Truyền Thông đối với ông Trần Viết Trung.


17:43 | 10/03/2021 | 2.945 lượt xem

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Uông Quang Huy, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Công đoàn Điện lực Việt Nam) đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 100%.


13:48 | 01/03/2021 | 2.945 lượt xem

Ngày 28/2, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) ban hành Nghị quyết về việc giao nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh.


13:00 | 31/12/2020 | 3.178 lượt xem

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC).


18:02 | 30/12/2020 | 2.770 lượt xem

Sáng 28/12, tại TP.HCM, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Xuân Chi - Trưởng Ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC.