Nhiệt điện than vẫn là giải pháp cơ bản để đảm bảo điện

17:54 | 29/05/2019 | 10.751 lượt xem

Nhiệt điện than vẫn được các chuyên gia năng lượng đánh giá là giải pháp cơ bản để đảm bảo cung cấp điện với chi phí hợp lý, phù hợp với kinh tế đất nước và thu nhập của người dân trong hiện tại và tương lai gần.

Chi tiết...