14:54 | 20/10/2021 | 473 lượt xem

Diễn ra ngày 20/10, hội nghị bồi dưỡng chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối tới gần 100 điểm cầu, với sự...


20:00 | 19/10/2021 | 478 lượt xem

Ngày 19/10, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng chuyên đề văn phòng, tuyên giáo, dân vận cấp ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới gần 100 điểm cầu, kết nối đến các đơn vị cấp 4 của EVN trên phạm vi toàn quốc.


18:00 | 19/10/2021 | 471 lượt xem

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 154-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị...


19:00 | 18/10/2021 | 1.025 lượt xem

Ngày 18/10, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, chuyên đề công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới gần 100 điểm cầu, kết nối đến các đơn vị cấp 4 của EVN trên phạm vi toàn quốc.


20:00 | 14/10/2021 | 632 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có tổ chức Đảng không toàn ngành, do đó còn những điểm chưa thuận lợi. Mô hình tổ chức Đảng của các đơn vị thành viên trong EVN cũng không đồng bộ, thống nhất, tập trung xuyên suốt từ trên xuống dưới, mà chia nhiều đầu mối, trực thuộc các cấp uỷ địa phương khác nhau....


18:00 | 14/10/2021 | 791 lượt xem

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy EVN gồm: đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc...12:00 | 06/10/2021 | 2.150 lượt xem

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối DNTW) tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho 93 đảng viên mới. Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.


10:33 | 04/10/2021 | 2.283 lượt xem

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối DNTW) tổ chức khai giảng sáng 4/10, tại Hà Nội.


17:34 | 01/10/2021 | 1.072 lượt xem

Hội nghị trực tuyến về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị, được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương được tổ chức chiều 1/10. Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tham dự từ điểm cầu trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Các Tin khác