Thợ điện Thủ đô vượt nắng, thắng mưa trên công đường dây 500kV mạch 3

Để hỗ trợ cho dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tuyển chọn Đội xung kích với gần 200 kỹ sư, công nhân tham gia thi công, xây dựng tại các vị trí cột nằm trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Hưng Yên…Cùng evn.com.vn ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, "vượt nắng, thắng mưa" của họ với quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Cập nhật ngày 08-06-2024

Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận, thợ điện Thủ đô đã khẩn trương bắt tay ngay vào thi công tại các vị trí cột thuộc tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định

Phân loại, tập kết vật tư vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc để thi công tại vị trí cột 303- Hưng Yên.

 

Dù thời tiết không ủng hộ “mưa nắng thất thường” nhưng không làm suy giảm nỗ lực, ý chí quyết tâm của những thợ điện Thủ đô.

 

Mỗi cá nhân đều tập trung cao độ để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa công trình về đích đúng tiến độ. Trong ảnh, đội xung kích tham gia thi công tại vị trí cột 112 - Nam Định.

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên và Ban Lãnh đạo EVNHANOI đến thăm, động viên những Thợ điện Thủ đô tiếp tục phát huy cao độ tinh thần xung kích, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng iám đốc EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn cũng đã đến động viên và  đánh giá cao những nỗ lực của Đội xung kích ngoài hiện trường

Ông Hoàng Minh Giang - Phó Tổng giám đốc EVNHANOI, Chỉ huy Chiến dịch xung kích hỗ trợ dự án công trình đường dây 500kV mạch 3 của EVNHANOI luôn thường trực, đảm bảo tiến độ thi công tại công trường.

Mỗi thợ điện trong đội tranh thủ từng giờ, từng phút với quyết tâm cao độ đưa công trình về đích…

Trên công trường, không chỉ có sự phối hợp nhịp nhàng, sự chung sức, đồng lòng…

... mà còn cả những nụ cười “thắp sáng niềm tin” của người thợ điện Thủ đô!

EVNEIC