17:39 | 13/06/2024 | 444 lượt xem

Đảng ủy EVN vừa phát hành công văn số 1781-CV/ĐU ngày 11/6/2024 về việc tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024.


14:59 | 08/05/2024 | 1.600 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành công văn số 1728-CV/ĐU ngày 6/5/2024 về việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư.


15:06 | 02/04/2024 | 3.110 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành công văn số 1667-CV/ĐU ngày 25/3/2024 về việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thế dục, thể thao trong giai đoạn mới.


15:55 | 07/02/2024 | 3.468 lượt xem

Trên tinh thần xác định việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Tập đoàn trong năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 239-NQ/ĐU ngày 7/2/2024 về đảm bảo cung cấp điện năm 2024.


16:07 | 31/01/2024 | 3.082 lượt xem

Ngày 26/1/2024, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 1594-CV/ĐU về việc Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải:


17:55 | 30/01/2024 | 3.175 lượt xem

Đảng ủy EVN đã ban hành Công văn số 1591-CV/ĐU ngày 25/01/2024 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).


17:42 | 30/01/2024 | 3.093 lượt xem

Đảng ủy EVN đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/ĐU ngày 24/1/2024 về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024.
10:52 | 13/12/2023 | 3.794 lượt xem

Đảng ủy EVN vừa ban hành công văn số 1514-CV/ĐU ngày 12/12/2023 về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024.