14:36 | 15/03/2023 | 425 lượt xem

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01); Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về triển...


18:00 | 01/03/2023 | 831 lượt xem

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 về tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.


15:52 | 28/02/2023 | 1.721 lượt xem

Ngày 2/2/2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư...


16:56 | 30/01/2023 | 1.368 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 11-HD/ĐU ngày 19/01/2023 hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023.


11:52 | 19/01/2023 | 2.513 lượt xem

Ngày 12/12/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới” (Chỉ thị 20).


10:08 | 13/01/2023 | 2.849 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết 135-NQ/ĐU (ngày 26/12/2022) về nhiệm vụ công tác năm 2023.


18:21 | 02/12/2022 | 4.017 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 963-CV/ĐU ngày 30/11/2022 gửi các cấp ủy trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên EVN về việc triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư.


23:00 | 20/11/2022 | 6.867 lượt xem

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 87-QĐ/TW (ngày 28/10/2022) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.


17:18 | 31/10/2022 | 4.548 lượt xem

Ngày 16/10/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã long trọng khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.


16:44 | 30/08/2022 | 4.242 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 820-CV/ĐU ngày 26/8/2022 gửi các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN, các tổ chức đảng trực thuộc về việc tham gia, hưởng ứng Hội thao cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I năm 2022.


Các Tin khác