11:07 | 20/07/2021 | 134 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 2/7/2021 về việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021-2025.


16:03 | 16/07/2021 | 147 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 28/6/2021 về việc nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.


10:22 | 06/07/2021 | 407 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 16/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.


10:18 | 30/06/2021 | 780 lượt xem

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 01-HD/KTDU ngày 16/6/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập...


16:00 | 28/06/2021 | 709 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 10/6/2021 về việc thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất, kinh doanh đầu tư phát triển EVN giai đoạn 2021-2025.


17:52 | 27/05/2021 | 1.391 lượt xem

Là nội dung Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 24/5/2021 của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


15:59 | 27/05/2021 | 1.364 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 19/5/2021 về đẩy mạnh phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.


09:08 | 17/03/2021 | 2.386 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU (ngày 2/3/2021) về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2021.


16:56 | 01/02/2021 | 2.650 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 11/1/2021 về việc thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


13:19 | 27/01/2021 | 2.153 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 11/1/2021 nhiệm vụ công tác năm 2021.