15:47 | 19/09/2023 | 379 lượt xem

Đảng ủy EVN vừa ban hành công văn số 1366-CV/ĐU ngày 15/9/2023 về việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 39).


17:02 | 12/09/2023 | 634 lượt xem

Ngày 12/9/2023, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Công văn số 1352-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 459-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư.


09:53 | 21/08/2023 | 1.229 lượt xem

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và sẽ trao thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày...


11:00 | 28/07/2023 | 2.341 lượt xem

Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.


10:46 | 28/07/2023 | 2.492 lượt xem

Đảng ủy EVN vừa ban hành công văn số 1272-CV/ĐU ngày 27/7/2023 về việc thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng.


18:03 | 27/07/2023 | 2.337 lượt xem

Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


18:01 | 27/07/2023 | 2.311 lượt xem

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


17:56 | 27/07/2023 | 2.325 lượt xem

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


16:37 | 28/06/2023 | 3.624 lượt xem

Đảng ủy EVN vừa ban hành công văn số 1230-CV/ĐU ngày 23/6/2023 về việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới” (Chỉ thị 23).Các Tin khác