10:58 | 02/08/2022 | 353 lượt xem

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới”, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...


14:51 | 21/07/2022 | 8.224 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.


14:50 | 21/07/2022 | 1.371 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.


14:47 | 21/07/2022 | 2.665 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


14:44 | 21/07/2022 | 5.846 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.


10:33 | 21/07/2022 | 1.114 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVN tại Công văn số 773-CV/ĐU ngày 20/7/2022, Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải Đề cương và các khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022) do Ban Tuyên...


10:38 | 12/07/2022 | 1.739 lượt xem

Đó là nội dung Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị vừa được đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ký ban hành ngày 23/6/2022.


10:30 | 09/07/2022 | 998 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVN tại Công văn số 764-CV/ĐU ngày 8/7/2022, Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.15:27 | 15/06/2022 | 1.729 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 724-CV/ĐU ngày 14/6/2022 gửi cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên EVN về việc tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.