23:00 | 20/11/2022 | 1.468 lượt xem

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 87-QĐ/TW (ngày 28/10/2022) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.


17:18 | 31/10/2022 | 1.996 lượt xem

Ngày 16/10/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã long trọng khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.


16:44 | 30/08/2022 | 3.315 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 820-CV/ĐU ngày 26/8/2022 gửi các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN, các tổ chức đảng trực thuộc về việc tham gia, hưởng ứng Hội thao cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I năm 2022.


10:58 | 02/08/2022 | 5.233 lượt xem

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới”, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...


14:51 | 21/07/2022 | 50.596 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.


14:50 | 21/07/2022 | 5.286 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.


14:47 | 21/07/2022 | 14.102 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


14:44 | 21/07/2022 | 26.449 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.


10:33 | 21/07/2022 | 4.561 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVN tại Công văn số 773-CV/ĐU ngày 20/7/2022, Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải Đề cương và các khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022) do Ban Tuyên...


10:38 | 12/07/2022 | 5.447 lượt xem

Đó là nội dung Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị vừa được đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ký ban hành ngày 23/6/2022.