Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Đ/c Đinh Quang Tri

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Tập đoàn

 

Đ/c Ngô Sơn Hải

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn


 

Đ/c Nguyễn Tài Anh

 Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Đ/c Võ Quang Lâm

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Nam

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn


  • 10/10/2018 03:00
  • (Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN)