• 01/10/2020

Ban Quản lý Dự án Điện 3 - chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư cơ khí. Chi tiết cụ thể xem file đính kèm.


  • 10/08/2020

Ban quản lý dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế, cụ thể như sau:  • 15/06/2020

EVNNPT thông báo tuyển dụng lao động Ban Pháp chế với các nội dung như sau:  • 29/04/2020

Công ty Nhiệt điện Thái Bình cần tuyển 04 lao động có trình độ, chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vận hành nhà máy.