Tỉnh Nghệ An cần tạo điều kiện tối đa để triển khai các dự án truyền tải điện nhập khẩu từ Lào

  • 15/09/2020

Ông Nguyễn Thái Sơn – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực vừa có chương trình làm việc nhằm kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án truyền tải điện phục vụ nhập khẩu điện của Lào tại Nghệ An.

Chi tiết...


Đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo: 10 năm - 10 tỷ kWh

  • 29/12/2019

Đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo là tuyến truyền tải điện đầu tiên của EVNNPT liên kết lưới điện với nước ngoài. Sau 10 năm đi vào vận hành, đường dây đã truyền tải được khoảng 10 tỷ kWh sang Campuchia. Sự hợp tác và liên kết lưới điện giữa 2 nước đã tạo nên mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa Công...

Chi tiết...


25 năm vận hành an toàn, hiệu quả đường dây 500 kV Bắc - Nam

  • 27/05/2019

Chính thức vận hành từ năm 1994, đường dây tải điện siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam mạch 1 với chiều dài 1.487 km luôn phát huy được vai trò của mình, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chi tiết...