Gia Lai: Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 1,02 ha rừng tự nhiên để triển khai Dự án Nhà máy Thuỷ điện Ialy mở rộng

Tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 3/3/2023, UBND tỉnh Gia Lai cho phép chuyển mục đích sử dụng 1,02 ha rừng tự nhiên sang mục đích khác để triển khai dự án NMTĐ Ialy mở rộng.

Thi công Dự án NMTĐ Ialy mở rộng, tháng 2/2023

Diện tích rừng tự nhiên chuyển mục đích sử dụng này đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án NMTĐ Ialy mở rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại văn bản số 656/TTg-NN ngày 22/7/2022.

Vị trí, diện tích này thuộc địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và được đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chư Păh.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án để tham mưu trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất, thống nhất, đồng bộ với chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích 1,02 ha rừng tự nhiên nói trên.

Sở NN&PTNT theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng; phê duyệt phương án khai thác tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường trong phạm vi 1,02 ha rừng tự nhiên; cập nhật diễn biến rừng của vị trí, diện tích đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ialy chủ trì phối hợp với Ban QLDA Điện 2 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng phương án khai thác tận dũng gỗ loài thực vật rừng thông thường trong phạm vi 1,02 ha rừng tự nhiên trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Theo Ban QLDA Điện 2, với việc UBND tỉnh Gia Lai đồng ý chuyển mục đích diện tích rừng trên “nút thắt” khó khăn cuối cùng của dự án đã được tháo gỡ, là cơ sở quan trọng để công trường triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2024.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh98UBNDtinhGiaLai2023.pdf