• 14/12/2018

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT1 220/110/22 kV-125 MVA tại Trạm biến áp 220 kV Quảng Ngãi.


  • 13/12/2018

Giờ đây, cuộc sống của người dân ở các làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, đã có nhiều đổi thay khi điện lưới quốc gia được kéo về từng hộ gia đình.


  • 12/12/2018

Ngày 12/12, công trình cấp điện lưới quốc gia cho 146 hộ dân cồn Bần Chát (hay còn gọi là cồn An Lộc) - cù lao nằm giữa dòng sông Hậu, thuộc xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đã được chính thức đóng điện. Công ty Điện lực Trà Vinh đã hoàn thành đưa điện đến “ốc đảo” cuối cùng của tỉnh. 


  • 11/12/2018

Đây là thời gian tách lưới để đại tu toàn bộ máy biến áp AT1 500 kV - 450 MW của Trạm, sau 15 năm đưa vào vận hành tại điểm nút đặc biệt quan trọng này.


  • 11/12/2018

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220 kV - 250 MVA thứ ba tại Trạm 220 kV Tân Thành.


  • 04/12/2018

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa tổ chức đóng điện máy biến áp 220 kV - 250 MVA thứ 2 (AT3), hoàn thành công trình "Lắp máy biến áp thứ 2 (AT3) Trạm biến áp 220 kV Tây Hà Nội".


  • 03/12/2018

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp cùng đơn vị liên quan đóng điện, đưa vào vận hành các máy biến áp AT2 tại TBA 220 kV Bảo Lâm và TBA 220 kV Kom Tum.


  • 30/11/2018

Ngày 29/11, Công ty Điện lực Trà Vinh đã tổ chức đóng điện và đưa vào vận hành công trình cấp điện Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, cấp điện cho khoảng 190 hộ dân.


  • 29/11/2018

Ngày 29/11, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp cùng Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công cho MBA 220 kV thứ 2 tại Trạm 500 kV Hiệp Hòa (Bắc Giang).


  • 27/11/2018

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 - 220/110/22 kV-250 MVA, hoàn thành công trình "Lắp máy biến áp thứ 2 - Trạm biến áp 220 kV Hải Dương 2", nâng tổng công suất trạm lên 2 x 250 MVA.