Hơn 25,4 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 11 tháng năm 2022, vượt 2,69% kế hoạch năm.

Chương trình ngoại khóa “Trường học chung tay tiết kiệm điện” tại trường TPTH Tiểu Cần. Ảnh: Huy Hoàng

Trong đó, các cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm 655.227kWh; hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm 201.167kWh; khách hàng sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 14.572.339kWh; các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 10.018.840 kWh.

Trong tháng 11/2022, PC Trà Vinh tiếp tục phối hợp Sở Công Thương, 05 tổ chức đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Trà Vinh) tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Công ty còn phối hợp với Báo Trà Vinh, Đài PTTH Trà Vinh và các cơ quan báo trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh thực hiện các phóng sự tuyên truyền tiết kiệm điện đến tất cả thành phần/đối tượng trong xã hội, các cơ quan, xí nghiệp/doanh nghiệp, các hộ gia đình.

Đặc biệt, công ty đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh triển khai chương trình “Tiết kiệm điện trong trường học” tại 27 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh và tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa “Trường học chung tay tiết kiệm điện” tại Trường THPT Tiểu Cần.

 


  • 15/12/2022 09:50
  • PV
  • 2704