09:42 | 03/03/2023 | 804 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2022 của Công ty Điện lực Vĩnh Long, tương đương 2,2% sản lượng thương phẩm, đạt 108,3% kế hoạch.


14:36 | 28/02/2023 | 832 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) năm 2022, chiếm 2,04% sản lượng điện thương phẩm.


10:41 | 24/02/2023 | 887 lượt xem

Năm 2022, Lào Cai tiết kiệm năng lượng đạt 52.736 TOE, bằng 5,8% tổng năng lượng sử dụng toàn tỉnh. 


16:48 | 16/02/2023 | 1.056 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm tháng 1/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tương ứng 2,4% sản lượng điện tiệu thụ.


14:44 | 30/01/2023 | 1.380 lượt xem

Là sản lượng điện sản xuất từ trang trại điện gió WindFloat Atlantic (Bồ Đào Nha) năm 2022, tăng 5% so với sản lượng năm 2021.


10:37 | 23/12/2022 | 2.313 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bình Phước 11 tháng năm 2022, đạt tỉ lệ 2,89% sản lượng điện thương phẩm. Ước tính năm 2022, tiết kiệm 82,5 triệu kWh, tăng 7,97 triệu kWh so với năm 2021.


09:50 | 15/12/2022 | 2.294 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 11 tháng năm 2022, vượt 2,69% kế hoạch năm.


10:19 | 23/08/2022 | 2.651 lượt xem

Là sản lượng tiết kiệm điện lũy kế 7 tháng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


15:12 | 11/07/2022 | 925 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam lũy kế 06 tháng đầu năm 2022, tương ứng tiết kiệm 2,22% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.


14:26 | 14/06/2022 | 1.103 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm tháng 5 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); lũy kế 5 tháng tiết kiệm 683 triệu kWh, tương ứng 2,17% sản lượng điện tiêu thụ.