34,963 triệu kWh

Là sản lượng điện tiêt kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau lũy kế 11 tháng năm 2021, đạt 2,37% sản lượng điện thương phẩm.

Những hoạt động tuyên truyền tích cực sẽ góp phần thay đổi thói quen giúp người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Nguồn ảnh: Internet

Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng điện an toàn, tiêt kiệm, Công ty Điện lực Cà Mau đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó tăng cường hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm bằng nhiều hình thức, kênh, phương tiện khác nhau như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; phối hợp với chính quyền địa phương lồng ghép các buổi họp dân, treo pano, poster tuyên truyền tại khu vực đông dân cư và trụ sở các đơn vị, cơ quan, trường học…

Bên cạnh đó, PC Cà Mau cũng khai thác hiệu quả hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát, bổ sung và cập nhật lại các thông tin, phân công bộ phận phụ trách giám sát tình hình sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.


  • 13/12/2021 01:55
  • Thảo Nguyên
  • 1161