519,04 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến hết tháng 11/2021, chiếm 2,33% tổng điện năng tiêu thụ, vượt 0,33% so với chỉ tiêu đặt ra.

Lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà là một trong những giải pháp tiết kiệm điện được TP. HCM đẩy mạnh. Nguồn ảnh: Internet

Trong năm 2021, EVNHCMC đã triển khai 2 chương trình trọng tâm về tiết kiệm điện: chương trình “Nhà trọ sử dụng năng lượng xanh” - vận động khách hàng là các chủ nhà trọ kiện toàn hệ thống điện đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sử dụng một phần năng lượng mặt trời mái nhà; chương trình giải thưởng “Tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả” - vận động các doanh nghiệp, khách hàng là chủ tòa nhà văn phòng có quy mô sử dụng lớn áp dụng các quy chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, EVNHCMC tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn duy trì các chương trình tiết kiệm điện đã triển khai những năm qua; đẩy mạnh tuyên truyền an toàn - tiết kiệm điện tại trường học, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

EVNHCMC cũng phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện kết hợp với mục tiêu an sinh xã hội.

 

 

 


  • 17/12/2021 05:49
  • Minh Anh
  • 1226