34,07 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lũy kế 11 tháng năm 2021, đạt tỷ lệ 2,33% tổng sản lượng điện thương phẩm.

Nhờ triển khai công tác tiết kiệm điện, ngành nuôi tôm ở Sóc Trăng đã giảm được nhiều chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nguồn ảnh: Internet

Theo Công ty Điện lực Sóc Trăng, sản lượng điện tiết kiệm tháng 11 năm 2021 là 3,31 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,42% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 11 tháng năm 2021 thực hiện tiết kiệm 34,07 triệu kWh, cao hơn 0,23% so với kế hoạch được giao.

Công ty đã tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân; triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Nhiều chương trình hỗ trợ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được triển khai trên địa bàn tỉnh như: ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất công nghiệp, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản; tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho các công trình công cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, các cơ sở sản xuất công nghiệp; hướng dẫn, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, năng lượng sinh khối…) trong các hộ gia đình...

 


  • 10/12/2021 02:52
  • Thảo Nguyên
  • 1191