319,4 triệu kWh

Là sản lượng tiết kiệm điện lũy kế 7 tháng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Có được kết quả đó là do công tác tuyên truyền tiết kiệm điện của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã bước đầu nhận được sự đồng thuận lớn từ cộng đồng.

EVNHCMC đã xây dựng nhiều giải pháp sử dụng năng lượng dành riêng cho từng nhóm khách hàng khác nhau, tập trung vào 3 chương trình trọng tâm: “Nhà trọ sử dụng năng lượng xanh”, “Tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả”, “Kiện toàn hệ thống đèn chiếu sáng dân lập”. 

Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể duy trì các chương trình tiết kiệm điện đã triển khai thành công những năm qua như: Chiến dịch Giờ trái đất; thực hiện các công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp an toàn”, "Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm", “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”, “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội”…

EVNHCMC khuyến nghị khách hàng thường xuyên theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày qua App EVNHCMC CSKH, và thực hiện các giải pháp như: Sử dụng điện theo nguyên tắc 4 đúng - đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng yêu cầu; khi mua thiết bị điện, nên mua những sản phẩm có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; kiểm tra đường dây và thiết bị bảo vệ điện trong nhà, công ty để chống thất thoát, tổn hao điện cũng như bảo đảm an toàn cháy nổ...

Tổng công ty tập trung nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện, từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh. 


  • 23/08/2022 10:19
  • PV
  • 3026