26,75 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đạt 2,42% sản lượng điện thương phẩm và đạt 111,72% kế hoạch năm.

Nhân viên Điện lực thị xã Duyên Hải vận động người dân thực hiện TKĐ trong sinh hoạt và sản xuất. Nguồn ảnh: PC Trà Vinh

Theo Công ty Điện lực Trà Vinh, tính riêng tháng 12/2021, công ty thực hiện tiết kiệm 2,17 triệu kWh, đạt 118,32% kế hoạch tháng và đạt 2,47% sản lượng điện thương phẩm. Trong đó, đối tượng hành chính sự nghiệp tiết kiệm 60.938 kWh; chiếu sáng công cộng tiết kiệm 17.544 kWh; ánh sáng sinh họat - kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 1.267.738 kWh; doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 828.877 kWh.

Lũy kế 12 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tiết kiệm điện được 26,75 triệu kWh, vượt 11,72% kế hoạch.

Để hoàn thành chỉ tiêu công tác tiết kiệm năm 2021, Công ty Điện lực Trà Vinh đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương phát động chương trình thi đua tiết kiệm điện, đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng sử dụng điện, quảng bá các thiết bị điện có hiệu suất cao, triển khai nhiều chương trình, giải pháp cụ thể..., qua đó từng bước tạo chuyển biến về ý thức trong sử dụng điện, đưa công tác tiết kiệm điện đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân.

 


  • 14/01/2022 10:57
  • Minh Anh
  • 9587