16,39 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021, tương ứng 2,24% sản lượng điện thương phẩm, tăng 3,87% so với cùng kỳ năm 2020.

PC Ninh Thuận vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, hướng đến tăng cường sử dụng điện mặt trời mái nhà. Nguồn ảnh: Internet

Trong tháng 12/2021 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,235 triệu kWh, tăng 0,75% so với cùng kỳ tháng 12/2020.

Năm 2021, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã xây dựng nhiều chương trình tiết kiệm điện như: Giờ trái đất; Gia đình tiết kiệm điện; Tiết kiệm điện trong trường học… Đồng thời, tích cực phát tờ rơi, tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép tuyên truyền tiết kiệm điện tại các buổi sinh hoạt dân phố, đoàn thể... Vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, hướng đến tăng cường sử dụng điện mặt trời mái nhà...

Bên cạnh đó, PC Ninh Thuận cũng chú trọng công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng điện.

Năm 2021, PC Ninh Thuận đã đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Công ty đã chủ động xây dựng phương án để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân.


  • 11/01/2022 04:07
  • Minh Anh
  • 2025