EVNNPT ra mắt Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) được thành lập, nhằm tách bạch khâu dịch vụ ra khỏi vận hành, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và tăng năng suất lao động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Lãnh đạo EVNNPT tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc và Kế toán trưởng NPTS

NPTS có nhiệm vụ chính là cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống truyền tải điện, bao gồm: Lắp đặt, thí nghiệm, sửa chữa, tự động hóa và các dịch vụ phụ trợ khác; sửa chữa lớn, thí nghiệm định kỳ các thiết bị; thí nghiệm hệ thống đo đếm nội bộ, dụng cụ an toàn; lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị lưới điện thuộc các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa; lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống tự động hóa, hệ thống viễn thông.

Phạm vi hoạt động của NPTS trên toàn quốc. Công ty được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các xưởng, đội hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, sửa chữa, cơ điện của Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Hà Nội; 4 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1, 2, 3, 4 đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau khi NPTS đi vào hoạt động, EVNNPT có 8 đơn vị trực thuộc gồm: 4 Công ty Truyền tải điện, 3 Ban Quản lý dự các công trình điện và Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện.

Trước đó, ngày 9/6/2017, tại Hà Nội, EVNNPT đã điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 giữ chức vụ Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện kể từ ngày 6/6/2017, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.


  • 23/06/2017 07:07
  • Minh Ngọc