Bổ nhiệm lãnh đạo 6 ban, văn phòng cơ quan EVN

Ngày 29/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 6 Trưởng Ban, Chánh Văn phòng Tập đoàn. Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An tham dự và trao quyết định .

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong Tập đoàn nhằm điều chỉnh, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các Ban Tập đoàn, căn cứ các Nghị quyết số 82/NQ-HĐTV ngày 11/4/2016, số 105/NQ - HĐTV ngày 25/4/2016, số 107/NQ-HĐTV ngày 26/4/2016, số 117/NQ-HĐTV ngày 28/4/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, Tổng Giám đốc EVN đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm như sau:

Ông Nguyễn Tân Bình - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý xây dựng Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Môi trường Tập đoàn; Ông Đỗ Mộng Hùng - Trưởng Ban Kỹ thuật – Sản xuất Tập đoàn giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban An toàn Tập đoàn; Ông Ninh Viết Định – Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý xây dựng Tập đoàn; Ông Võ Quang Lâm – Chánh Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn; Ông Nguyễn Hải Hà – Phó Trưởng Ban Kỹ thuật – Sản xuất Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Kỹ thuật – Sản xuất Tập đoàn; Ông Trần Phú Thái – Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tập đoàn. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2016.

Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An trao quyết định cho các tân Trưởng Ban, Chánh Văn phòng Tập đoàn - Ảnh: Ng.Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đặng Hoàng An chúc mừng các tân Trưởng Ban, Chánh Văn phòng Tập đoàn và kỳ vọng, với vị trí công tác mới, các Trưởng Ban, Chánh Văn phòng Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt  được trong thời gian qua.

Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh: Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn thách thức nhiều hơn thuận lợi đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vì vậy, rất cần các Trưởng Ban, Chánh Văn phòng Tập đoàn hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo Tập đoàn, xây dựng hệ thống quản lý ngành dọc từ cơ quan Tập đoàn xuống các đơn vị thành viên trong công tác quản trị Tập đoàn để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, EVN  sẽ lọt vào top 4 trong khối ASEAN.


  • 29/04/2016 08:14
  • Ngọc Tuấn