NMNĐ Vĩnh Tân 4 ký kết hợp đồng 3,2 triệu tấn than cho phát điện

Ngày 24/4 tại Ninh Thuận, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 và Liên danh VDKGS đã tổ chức ký kết hợp đồng mua than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại của NMNĐ Vĩnh Tân 4 trong giai đoạn 2024-2025.

NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Liên danh VDKGS tổ chức ký kết hợp đồng mua than nhập khẩu

Khối lượng than theo hợp đồng là 3.200.000 tấn và tiến độ cung cấp là 19 tháng (từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2025).

Việc đạt được hợp đồng này là một trong những bước tiến quan trọng của NMNĐ Vĩnh Tân 4 để đảm bảo đủ nhiên liệu (than nhập khẩu), đáp ứng vận hành theo yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Đồng thời, lượng than này cũng giúp Nhà máy duy trì mức tồn kho nhiên liệu theo chỉ đạo của Tập đoàn, không để thiếu than trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Khuôn viên NMNĐ Vĩnh Tân 4

NMNĐ Vĩnh Tân 4 là đơn vị đang được EVN giao quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng với tổng công suất 1.800MW, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Để thực hiện trọng trách đảm bảo điện trong mùa khô 2024 và năm 2025, Nhà máy đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp về chuẩn bị nhiên liệu, thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng; và nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật và trách nhiệm của lực lượng sản xuất vận hành; nỗ lực sản xuất điện ổn định, liên tục.


  • 25/04/2024 05:21
  • M.Hạnh
  • 4661