Thủ tướng Chính phủ có Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê quán tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Trước khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đặng Hoàng An đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo, quản lý trong ngành Điện lực. Từ năm 1993 đến nay, ông Đặng Hoàng An đã trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trưởng Ban Kỹ thuật Lưới điện, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1, Trưởng Ban Kế hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương.


  • 20/07/2023 02:00
  • EVN