EVNNPC bổ nhiệm mới 2 giám đốc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) và Giám đốc Ban Quản lý Dự án lưới điện.

Tham dự Lễ công bố Quyết định có ông Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Theo Quyết định của Tổng Giám đốc EVNNPC, kể từ ngày 20/4/2016, ông Lê Quang Thái - Nguyên Giám đốc PC Sơn La được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Bổ nhiệm ông Cầm Văn Giáo - Phó Giám đốc PC Sơn La giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La.

 Ông Lê Quang Thái và ông Cầm Văn Giáo ký biên bản bàn giao trách nhiệm Giám đốc PC Sơn La

Tại Lễ công bố quyết định, ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận những đóng góp của ngành Điện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La trong những năm qua.

Đồng thời, đề nghị tập thể CBCNV Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh Sơn La huy động các nguồn lực phát triển mạng lưới điện, đặc biệt là những bản ở vùng sâu, vùng xa chưa có điện lưới quốc gia; Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phấn đấu đến năm 2020 có 97,5% hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Giao nhiệm vụ cho ông Lê Quang Thái và ông Cầm Văn Giáo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc - ông Thiều Kim Quỳnh yêu cầu: Trong cương vị mới, trọng trách mới, các cán bộ lãnh đạo cần phát huy năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo và quyết tâm cao hơn để hoành thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.


  • 26/04/2016 08:34
  • Tin và ảnh: Ngọc Diệp - PC Sơn La