Bàn giao công đoàn 3 trường cao đẳng nghề về công đoàn các tổng công ty điện lực miền

Ngày 5/5, tại tỉnh Hà Tĩnh, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ ký biên bản bàn giao công đoàn các trường cao đẳng nghề về trực thuộc công đoàn các tổng công ty điện lực miền.

Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (bên phải) ký biên bản bàn giao Công đoàn Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM về trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam

Tại Lễ ký bàn giao, ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn trong các trường cao đẳng đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt  phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, góp phần thúc đẩy công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Điện Việt Nam thời gian qua. Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng tin tưởng các tổ chức công đoàn sẽ có thêm nhiều điều kiện để phát triển sau khi bàn giao về trực thuộc công đoàn các tổng công ty điện lực miền.

Trước đó, ngày 7/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký biên bản bàn giao các trường cao đẳng trực thuộc về các tổng công ty điện lực miền. Theo đó, Trường Cao đẳng nghề Điện được chuyển về Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về Tổng công ty Điện lực miền Trung; Trường Cao đẳng Điện lực TP. HCM về Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Để phù hợp với mô hình tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của công đoàn các đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành các quyết định số 394, 395 và 396 về việc chuyển công đoàn các trường cao đẳng nghề trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam về công đoàn các tổng công ty điện lực miền, kể từ thời điểm tháng 1/2017.

Nhân dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng  hỗ trợ mỗi công đoàn  trường cao đẳng nghề 30 triệu đồng để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.


  • 05/05/2017 02:14
  • Lương Nguyên