Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 4/2017

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Lê Anh Đức, Phó Giám đốc Ban QLDA Nhiệt điện 3 thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA Nhiệt điện 2, từ ngày 1/4/2017.

- Ông Bùi Lê Cường, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNCTI) đến nhận công tác tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), từ ngày 16/4/2017, để EVNNPC bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA lưới điện thuộc EVNNPC.

- Ông Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT), giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNCTI), từ ngày 16/4/2017. 


  • 18/04/2017 09:31
  • Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN