EVNNPC bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc

Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa ký Quyết định số 18/QĐ-EVNNPC ngày 9/1/2017, về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đối với ông Lê Quang Thái - Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện (thuộc Tổng công ty).

Như vậy, Ban Tổng giám đốc EVNNPC hiện gồm 6 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và 5 Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ chung là quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của EVNNPC – đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có chức năng nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh, phân phối điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra, trừ Hà Nội)

Cũng trong ngày 9/1/2017, Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền Bắc ký quyết định số 19/QĐ-EVNNPC về việc giao ông Lê Quang Thái kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.

Ông Lê Quang Thái sinh ngày 11/8/1963, quê quán huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC, ông Thái từng là Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện (thuộc Tổng công ty).

 


  • 11/01/2017 10:41
  • Mai Phương