Điện lực Hương Sơn tập huấn kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Điện lực Hương Sơn (PC Hà Tĩnh) vừa tổ chức lớp tập huấn Văn hóa doanh nghiệp cho 75 dịch vụ viên điện nông thôn với chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng”.

Là người trực tiếp trao đổi, truyền đạt các nội dung về Văn hóa doanh nghiệp cho các dịch vụ viên, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Điện lực Hương Sơn nhấn mạnh: Với 90% khách hàng sử dụng điện thuộc vùng nông thôn miền núi vì vậy lực lượng dịch vụ điện nông thôn của Điện lực Hương Sơn chính là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, do đó việc nắm rõ các quy tắc ứng xử trong giao tiếp là hết sức quan trọng.

"Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, đội ngũ dịch vụ điện nông thôn Điện lực Hương Sơn cần thấm nhuần các quy tắc ứng xử, giao tiếp với khách hàng cũng như các quy định thực thi Văn hóa doanh nghiệp để nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh và thương hiệu của ngành Điện" - Giám đốc Điện lực Hương Sơn nhấn mạnh

Cụ thể, nội dung bồi huấn đi sâu vào phân tích các tình huống cụ thể để các dịch vụ viên cùng đưa ra ý kiến thảo luận, trao đổi từ đó vận dụng hiệu quả vào công việc thực tiễn, góp phần nâng cao độ hài lòng khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Các dịch vụ viên tích cực tham gia trao đổi trực tiếp một số tình huống thường gặp trong việc giao tiếp với khách hàng.

Sau khóa bồi huấn, Điện lực Hương Sơn cũng đã có buổi sơ kết công tác dịch vụ điện nông thôn 9 tháng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.