PTC1 tổ chức khóa đào tạo "Nâng cao nhận thức về Văn hóa EVNNPT"

Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức khóa đào tạo trực tuyến "Nâng cao nhận thức về Văn hóa EVNNPT" cho hơn 400 học viên là cán bộ lãnh đạo, giảng viên nội bộ và cán bộ phụ trách công tác văn hóa doanh nghiệp (VHDN) tại các đơn vị trực thuộc.

Tham gia khóa đào tạo, các học viên được giảng viên Bùi Trọng Giao, chuyên gia cao cấp, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đào tạo Linh Giao (CML) truyền đạt những nội dung tổng quan về Văn hóa doanh nghiệp; Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT - Hòa nhịp cuộc sống và Chuẩn mực đạo đức của EVNNPT.

Giảng viên trao đổi những nội dung tổng quan về tài liệu Văn hóa EVNNPT tại khóa đào tạo. Ảnh: Mạnh Hùng.

Ngoài ra, các học viên cũng được phổ biến quá trình xây dựng và sửa đổi bổ sung bộ tài liệu văn hóa EVNNPT; những giá trị cốt lõi trong văn hóa EVNNPT và cách áp dụng tài liệu văn hóa EVNNPT trong công việc thường nhật một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh những bài giảng lý thuyết, các học viên còn tham gia hoàn thành bài thực hành về 5 chuẩn mực đạo đức của EVNNPT như tham gia kể chuyện/chia sẻ về những trải nghiệm thực tế khi xây dựng VHDN tại đơn vị, xây dựng tiểu phẩm về chuẩn mực đạo đức EVNNPT... và được hướng dẫn các phương pháp, kỹ năng tuyên truyền về VHDN tại đơn vị.

Thông qua khóa đào tạo, giảng viên nội bộ và cán bộ phụ trách công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc PTC1 sẽ tếp tục củng cố kiến thức nền về VHDN Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, phát triển kỹ năng tuyên truyền, góp phần phổ biến và lan rộng các giá trị cốt lõi của của EVNNPT đến từng người lao động trong công ty; đưa văn hóa EVNNPT hòa nhịp với cuộc sống lao động, sản xuất, kinh doanh trong toàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nói chung và Công ty Truyền tải điện 1 nói riêng. 


  • 24/06/2020 04:00
  • Thanh Huyền
  • 889