PC Bắc Giang tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho CBCNV

Nhằm nâng cao kỹ năng viết tin, bài và làm việc với cơ quan báo chí, ngày 21/9/2020, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông cho 60 học viên gồm ban biên tập website, trưởng các phòng, ban Công ty, Giám đốc Điện lực và cộng tác viên truyền thông tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

Giảng viên Phan Kiền trao đổi kinh nghiệm với học viên

Giảng viên lớp tập huấn là Thạc sỹ Phan Kiền, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thạc sỹ Phan Kiền đã truyền đạt các nội dung và trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tiếp xúc, làm việc, cung cấp thông tin với cơ quan truyền thông; kỹ năng, giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông; thông tin bất lợi trên báo chí và mạng xã hội. 

Giảng viên cũng đưa ra các tình huống giao tiếp thực tế, phân các nhóm thực hành bài tập, cùng học viên trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm ứng xử đối với nhiều khía cạnh của lĩnh vực truyền thông trong hoạt động SXKD tại đơn vị; hướng dẫn cách thức tiếp nhận, thu thập thông tin, kỹ năng chụp ảnh, viết tin bài theo nguyên tắc 5W+H, theo cấu trúc hình tháp ngược; định hướng thông tin tuyên truyền, bố cục website...

 

 

 


  • 24/09/2020 11:17
  • Trần Văn Thống 
  • 1345