Kỹ năng số một để thành công

13:59 | 05/09/2023 | 3.508 lượt xem

Theo Bonnie Low-Kramen - tác giả, chuyên gia về lãnh đạo và xây dựng môi trường làm việc, sự tự tin là kỹ năng số một để thành công.

Chi tiết...