Quản trị tính đổi mới, sáng tạo và tạo cảm hứng công việc tại EVNEIC

Là chuyên đề đào tạo văn hóa doanh nghiệp (VHDN) do Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) tổ chức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên ngày 29/09/2020.

Giảng viên là PGS. TS Nguyễn Văn Nhã - Viện trưởng Viện Đào tạo &NCKH ứng dụng miền Nam; Giảng viên, Cố vấn Khoa QT&KD, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các nội dung đào tạo được tại lớp học gồm: Vì sao cần xây dựng VHDN; tại sao cần tạo động lực làm việc?; Điều gì tạo động lực lớn nhất cho cán bộ, nhân viên trong quá trình làm việc?; Điều gì làm cho nhân viên hạnh phúc?; Đổi mới nhờ cảm hứng…

PGS. TS Nguyễn Văn Nhã trao đổi về văn hóa doanh nghiệp tại buổi tập huấn. Ảnh: XT

Đặc biệt, PGS. TS Nguyễn Văn Nhã nhấn mạnh với học viên về sự thay đổi (change) và liên tục suy nghĩ (thinking); cần có tinh thần đổi mới, xây dựng phong cách chuyên nghiệp, tinh thần hành động, có tư duy hướng mục tiêu, kết quả…

Xen kẽ giữa những nội dung lý thuyết là những bài tập tình huống và câu hỏi trắc nghiệm thú vị để các học viên cùng thảo luận, đưa ra các phương án và cùng nhau phân tích áp dụng vào thực tiễn.

Với chuyên đề tập huấn VHDN lần này, lãnh đạo Trung tâm mong muốn tăng cường hoạt động đổi mới, sáng tạo, tạo ra tác động tích cực trong mọi CBCNV EVNEIC; quản trị sự cân bằng giữa việc tối ưu hiệu suất và hạnh phúc của nhân viên; phát triển văn hóa hỗ trợ các hoạt động đổi mới, sáng tạo, tạo cảm hứng khi làm việc…, đảm bảo phát triển bền vững.

 


  • 29/09/2020 03:31
  • Thảo Nguyên
  • 894