Tập huấn pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng cho cán bộ, công nhân viên các Ban chuyên môn của Tập đoàn và một số đơn vị trực thuộc.

Hội nghị tập huấn pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng

Giảng viên hướng dẫn nghiệp vụ là ông Bùi Văn Dưỡng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và ông Nguyễn Bắc Thủy - Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng.

Tại Hội nghị, các CBCNV trong Tập đoàn đã được tìm hiểu về các Thông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BCT ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Bên cạnh đó giảng viên cũng phổ biến về các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình...

Đặc biệt, các giảng viên đã chỉ rõ những điểm mới trong các văn bản pháp luật, đồng thời, phân tích việc áp dụng các Thông tư, Nghị định vào thực tế trong lĩnh vực xây dựng của EVN.


  • 18/08/2016 10:59
  • M.Hạnh
  • 6252