Đóng điện đưa vào vận hành TBA 500 kV Mỹ Tho

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu, đưa vào vận hành Trạm biến áp (TBA) 500 kV Mỹ Tho và các đường dây đấu nối.

Máy biến áp 500 kV-900 MVA tại Trạm biến áp 500 kV Mỹ Tho

Công trình được xây dựng tại xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với quy mô xây dựng TBA 500/220 kV công suất đặt 2x900 MVA (giai đoạn này lắp đặt 1 máy); Xây dựng mới 1.552 m đường dây đấu nối 500 kV và 2.540 m đường dây đấu nối 220 kV.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 thiết kế, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 thi công, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Việc đưa vào vận hành TBA 500 kV Mỹ Tho và các đường dây đấu nối sẽ tiếp nhận và truyền tải phần lớn công suất của cụm Nhiệt điện Duyên Hải lên hệ thống điện quốc gia thông qua đường dây 500 kV NĐ Duyên Hải - Mỹ Tho đồng bộ với dự án; cung cấp điện cho tỉnh Tiền Giang và khu vực lân cận; nâng cao tính ổn định tin cậy cho hệ thống điện khu vực miền Nam.

 


  • 01/08/2016 04:50
  • Huyền Thương
  • 7596