Đóng điện Trạm biến áp 220 kV Hàm Tân

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 220 kV Hàm Tân.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 310 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án; Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 220 kV công suất 250 MVA (giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22kV - 250MVA và dự phòng vị trí lắp đặt 02 MBA). Trạm được xây dựng trên tổng diện tích 4,46 ha thuộc địa phận xã Tân Phước, thị trấn La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Công trình được khởi công ngày 29/9/2015.

Việc đóng điện đưa vào vận hành TBA 220 kV Hàm Tân sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực huyện Hàm Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt, công trình giúp giảm tải cho TBA 220 kV Phan Thiết, chống quá tải cho các tuyến đường dây 110 kV trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối Nhà máy điện Sơn Mỹ trong tương lai. Không những vậy, việc hoàn thành công trình giúp nâng cao độ tin cậy, đáp ứng nhu cầu phụ tải, cung cấp điện phục vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Bình Thuận và các khu vực lân cận.


  • 25/07/2016 03:00
  • Minh Nguyên
  • 8282