Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí: “Trách nhiệm của doanh nhân là hiểu và tuân thủ pháp luật”

11:13 | 28/06/2023 | 3.789 lượt xem

Là một người học song song hai trường đại học cùng lúc, một là ngành tài chính - tín dụng tại Đại học Kinh tế TP.HCM và hai là ngành luật tại Đại học Luật TP.HCM, TS. Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí lại “bén duyên” và chọn phát triển với nghề luật. Ông mong muốn xây dựng...

Chi tiết...