Vướng giải phóng mặt bằng, nhiều dự án truyền tải điện chậm tiến độ

Tính đến hết tháng 7/2016, nhiều dự án lưới điện truyền tải cấp bách đảm bảo điện cho miền Nam, đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội đang chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, đối với các dự án đảm bảo cấp điện cho miền Nam: Đường dây 220 kV Cầu Bông – Hóc Môn – rẽ Bình Tân đến nay kéo dây được 9,3/16 km. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đã tồn đọng nhiều tháng và không có tiến triển.

Trong 7 tháng đầu năm 2016, EVN đã hoàn thành đóng điện được 129 công trình 110 - 500 kV

Đối với dự án đường dây 220 kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2 đã kéo được 118/140,2 km. Việc thi công dự án đang bị đình trệ do vướng mắc kéo dài nhiều tháng qua về đền bù giải phóng mặt bằng đối với 2 vị trí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đối với các dự án đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hà Nội, trong tháng 7, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An đã đến kiểm tra công trường và họp kiểm điểm tiến độ các dự án trong năm 2016-2017. Trong đó các TBA 500-220 kV Đông Anh, Long Biên và các trạm biến áp 110 kV nối cấp có thể hoàn thành cuối năm 2016, đầu năm 2017.

 Đối với các công trình còn lại đặc biệt là các đường dây 500 kV/220 kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2, đường dây 220 kV Hòa Bình – Tây Hà Nội và các đường dây 110 kV còn gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Cụ thể, đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2 mới bàn giao mặt bằng 80/145 vị trí, đúc móng 49/145 vị trí, dựng được 14 vị trí cột. Hiện dự án đang vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Đường dây 220 kV Hòa Bình – Tây Hà Nội dựng được 89/123 vị trí cột, kéo dây 5,5/50,6 km. Tiến độ thi công rất chậm do còn 16 vị trí cột trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn vướng đền bù.

Ngoài ra, một số dự án quan trọng khác cũng vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng như TBA 500 kV Phố Nối; đường dây 220 kV Bảo Thắng – Yên Bái tiến độ thi công rất chậm, mới kéo dây 58/119 km. 

Trong tháng 8, EVN yêu cầu các ban quản lý dự án lưới điện bám sát địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để sớm đóng điện các dự án trên.


  • 03/08/2016 02:42
  • Huyền Thương
  • 10340