EVN chuẩn bị mở rộng 3 nhà máy thủy điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án nguồn điện mới bổ sung theo Quy hoạch điện 7 điều chỉnh gồm Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng và Trị An mở rộng.

Tính đến nay, EVN đã trình Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng và hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án NMTĐ Ialy mở rộng.

Đặt mũi khoan thăm dò đầu tiên Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng

EVN đưa ra mục tiêu từ nay đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng và dự án NMTĐ Ialy mở rộng, đồng thời triển khai thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án NMTĐ Trị An mở rộng.

Theo Quyết định 428/QĐ-TTg (ngày 18/3/2016) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 7 hiệu chỉnh), NMTĐ Ialy được mở rộng, nâng công suất thêm 360 MW và dự kiến phát điện năm 2020.

Thủy điện Hòa Bình mở rộng nâng công suất thêm 480 MW, dự kiến tổ máy 1 phát điện năm 2021, tổ máy 2 phát điện năm 2022.

Thủy điện Trị An mở rộng nâng công suất thêm 200 MW và dự kiến phát điện năm 2025.

Việc mở rộng các nhà máy thủy điện trên nhằm tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống, sau đó tận dụng nguồn nước thừa trong mùa lũ để phát điện.