Hoàn thành công trình đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào hệ thống điện quốc gia

Vừa qua, tại Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã đóng điện nghiệm thu công trình “Đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào hệ thống điện quốc gia”.

Công trình có quy mô xây dựng mới đoạn đường dây 500 kV 2 mạch dài 1.293 mét nối từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đến TBA 500 kV Vĩnh Tân và mở rộng ngăn lộ 500 kV tại TBA 500 kV Vĩnh Tân. Đoạn đường dây đấu nối được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; phần mở rộng ngăn lộ 500 kV được thực hiện trong khuôn viên TBA 500 kV Vĩnh Tân hiện hữu.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 thiết kế, Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long thi công, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận, quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu truyền tải công suất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng vào hệ thống điện quốc gia; cùng với các đường dây 500 kV khác trong khu vực (Vĩnh Tân - Sông Mây, Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên,…) truyền tải công suất của các nhà máy điện khu vực về thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông Nam Bộ; đồng thời tạo mối liên kết 500 kV giữa các vùng trong hệ thống điện nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất của toàn hệ thống.

 


  • 12/07/2016 09:32
  • Xuân Tiến
  • 7805