Sóc Trăng đưa điện về trên 98% hộ đồng bào dân tộc Khmer

Ông Huỳnh Minh Hải – Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng cho biết, trong tháng 11 này sẽ hoàn thành giai đoạn 2 Dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer”, nâng tỷ lệ số hộ đồng bào dân tộc Khmer có điện lên 98,1%.

Bà con dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng vui mừng vì có điện - Ảnh X.Tiến

Trong giai đoạn 2 này, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã đầu tư 212 tỷ đồng xây dựng 141,6 km đường dây trung thế; 440,6 km đường dây hạ thế; 215 trạm biếp áp với tổng số hộ sẽ được cấp điện là 16.784 hộ, trong đó có 13.427 hộ dân tộc Khmer.

“Tính đến nay, chúng tôi đã hoàn thành được trên 90% khối lượng công việc. Sau khi dự án hoàn thành sẽ nâng số hộ có điện trên toàn tỉnh lên 321.162 hộ, đạt 98,8%. Trong đó, số hộ Khmer có điện là 94.570 hộ, đạt 98,1%”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Công ty Điện lực Sóc Trăng, Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thuộc tỉnh Sóc Trăng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Không những vậy, Dự án tạo sự chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn với thành thị nhằm từng bước đưa các phum sóc thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, chậm phát triển.

Được biết, những năm gần đây, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tăng cường đầu tư phát triển lưới điện vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc, trong đó có các Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 1 của Dự án có tổng mức đầu tư hơn 305 tỷ đồng (kết thúc năm 2013), đã đưa điện được đến 20.049 hộ. Sau khi kết thúc giai đoạn 2, Công ty sẽ triển khai giai đoạn 3 của Dự án (2015-2016) với tổng mức đầu tư 104,75 tỷ đồng, cấp điện cho 8.575 hộ, nâng tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt xấp xỉ 100%.


  • 12/11/2014 10:38
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét