Lúa Nam Yên không còn lo thiếu nước

Thôn Nam Yên - xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là thôn miền núi, diện tích dành cho sản xuất nông nghiệp rất ít, chỉ khoảng 39 ha, nhưng do thiếu nước nên mỗi năm bà con nông dân chỉ sản xuất được một vụ, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Một vài hộ dân có sáng kiến dùng máy bơm nước từ giếng khoan để chống hạn. Lượng nước bơm được không nhiều, nhưng phù hợp với điều kiện của địa phương và đã đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, chính quyền địa phương đề xuất nhân rộng mô hình sản xuất cho toàn xã.

Kéo dây cấp điện phục vụ bơm nước chống hạn

Mặc dù UBND huyện Hòa Vang đã hỗ trợ kinh phí làm các giếng khoan, làm đường dây dẫn điện cho cánh đồng 2 thôn Nam Yên và Phò Nam, nhưng khó khăn ở đây là các trạm bơm lại nằm khá xa đường dây điện hạ áp nông thôn, nên bà con nông dân phải kéo dây điện khá dài, vừa gây tổn thất điện năng lớn, vừa mất an toàn cho người sử dụng điện.

Để giúp đỡ bà con nông dân, Điện lực Liên Chiểu thuộc Công ty Điện lực thành phố Đà Nẵng đã cử cán bộ kỹ thuật xuống xã Hòa Bắc. Sau khi khảo sát thực địa, Điện lực Liên Chiểu đã khẩn trương hoàn thành phương án cấp điện bằng cách xây dựng tuyến đường dây hạ áp từ khu dân cư băng qua cánh đồng với chiều dài khoảng 1.000 mét. Toàn bộ vật tư, thiết bị phục vụ cho công trình là do UBND xã Hòa Bắc và các đơn vị hảo tâm giúp đỡ.

Việc dựng cột điện, lắp đặt xà sứ, kéo dây điện hạ áp đưa điện về nơi đặt giếng khoan được hoàn thành khẩn trương, tạo điều kiện cho bà con nông dân chủ động nguồn nước tưới cho 39 ha đất nông nghiệp. Từ đây, các cánh đồng thôn Nam Yên sẽ luôn chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần cùng xã Hòa Bắc hoàn thành tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Đoàn Văn Thể, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp xã Hòa Bắc chia sẻ: “Ngoài hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt, Điện lực Liên Chiểu đã cùng chính quyền và nhân dân xây dựng hệ thống điện tưới tiêu phục vụ sản xuất hoa màu của nhân dân, nhất là cây lúa. Nhờ sự giúp đỡ này, hoạt động sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, nhất là trong những thời điểm khô hạn kéo dài. 39 ha đất màu đã chủ động được nguồn nước tưới, những cánh đồng cho năng suất cao hơn và đời sống người dân Nam Yên chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều khó khăn”.


  • 06/11/2014 03:01
  • Theo TCĐL Chuyên đề QL&HN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét