Đại tu tổ máy số 2 Thủy điện Sơn La trong 45 ngày

Ngày 01/11/2014, tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Sơn La công suất 400 MW đã dừng hoạt động và tách khỏi hệ thống lưới điện quốc gia để phục vụ đại tu theo phương án kỹ thuật đã được EVN phê duyệt.

Công việc đại tu gồm kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết của toàn bộ thiết bị cơ điện của tổ máy. Thời gian đại tu trong 45 ngày. Trước đó, Công ty đã đại tu thành công tổ máy số 1 trong tháng 4/2014.

Ban lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã kêu gọi toàn thể CBCNV ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện đại tu tổ máy số 2 an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra để thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Điện (21/12/1954 - 21/12/2014).

Tính đến ngày 1/11/2014, Thủy điện Sơn La đã sản xuất 7,74 tỷ kWh, đạt 92,13% kế hoạch năm 2014.


  • 03/11/2014 10:31
  • Nguyễn Đắc Cường
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét