Các hồ thủy điện đang tích dần tới mực nước dâng bình thường

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), các hồ thủy điện trên cả nước đang ở giai đoạn tích nước cuối năm nên khai thác hạn chế theo nước về, mục tiêu giữ ở mực nước dâng bình thường đến 31/12/2014.

Các hồ thủy điện trên đang tích dần tới mực nước dâng bình thường - Ảnh X.Tiến

Cụ thể, đối với các hồ thủy điện ở miền Bắc đang chuyển sang giai đoạn cuối mùa lũ, lưu lượng nước về các hồ miền Bắc đang giảm nhanh. Lưu lượng nước trung bình tháng 10 các hồ thấp hơn giá trị TBNN nhưng cao hơn cùng kỳ năm 2013; tần suất nước về từ 57%-91%.  Riêng hồ Sơn La duy trì mực nước 212,5 mét từ ngày 17/10 - 26/10 phục vụ công trình ngăn kênh thủy điện Lai Châu. Từ sau ngày 26/10 đến nay, hồ Sơn La đang trong tiến trình tích dần tới mực nước dâng bình thường.

Đối với các hồ thủy điện ở miền Trung: Đến thời điểm này miền Trung chưa có lũ, lưu lượng nước về các hồ thấp hơn giá trị TBNN, thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2013, tần suất nước về các hồ đạt từ 88%-98%. Các hồ miền Trung hiện nay đang ở mực nước thấp, dung tích hữu ích chỉ ở mức 15-25%.

Khu vực Tây Nguyên, lưu lượng nước tại các hồ giảm nhanh trong tháng 10. Lưu lượng nước đạt thấp hơn giá trị TBNN, thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2013; tần suất nước về các hồ từ 88%-91%. Mực nước các hồ này hiện đang ở gần mực nước dâng bình thường.

Hiện tại các hồ miền Nam đang trong giai đoạn mùa lũ, lưu lượng nước về trung bình tháng các hồ đều vượt giá trị TBNN, đạt xấp xỉ giá trị cùng kỳ năm 2013; tần suất nước về các hồ đạt từ 43%-63%. Riêng hồ Đa Nhim lưu lượng nước về thấp, tần suất đạt 84%. Mực nước các hồ miền Nam hiện đang xấp xỉ mực nước dâng bình thường.

A0 cho biết, tổng lượng nước tích trong các hồ cuối tháng 10 là 11,17 tỷ kWh. Tổng lượng nước về trong 10 tháng đầu năm là 107,5 tỷ m3 (năm 2013 là 124,7 tỷ m3, TBNN là 126,9 tỷ m3) tương đương 50,79 tỷ kWh điện.


  • 04/11/2014 11:07
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét