Nghị quyết phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP (ngày 14/7/2020) phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020.

Dự án điện mặt trời Phước Thái 1 đang được EVN gấp rút  hoàn thiện các thủ tục để phát điện thương mại trong tháng 7/2020. Ảnh: Ngân Hà

Tại Nghị quyết này, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án công nghiệp trọng điểm, nhất là các dự án năng lượng; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Sơ đồ quy hoạch điện VIII, bảo đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình liên thông cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2020.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới; đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay; nghiên cứu, triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng cho vay phù hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; phấn đấu xuất khẩu gạo thuộc nhóm các nước đứng đầu thế giới, đẩy mạnh xuất khẩu các loại nông sản.

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, ưu tiên quỹ đất để thu hút các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Nghiquyet105CP2020.pdf