Phê duyệt đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa ký ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND (ngày 2/6/2020) phê duyệt “Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

TBA 500kV Vĩnh Tân thuộc địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Hệ thống công trình lưới điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bao gồm: Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân và hơn 320km đường dây 500kV mạch kép do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý.

Mục tiêu của Đề án là phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động xâm phạm đến an ninh, trật tự của hệ thống truyền tải điện 500kV, đảm bảo sự vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục và ổn định của hệ thống truyền tải điện 500kV trong mọi tình huống.

Hệ thống truyền tải điện 500kV qua địa bàn tỉnh Bình Thuận do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, mục tiêu là kết nối, giải phóng điện năng của các nhà máy Nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với hệ thống lưới điện Quốc gia.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh1237UBNDtinhBinhThuan.pdf


  • 08/06/2020 05:00
  • Chiến Thắng
  • 5116