Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 9/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 912/QĐ-BXD về việc thông qua phương án đơn giản hóa đối với 7 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có 2 thủ tục trực tiếp liên quan đến ngành Điện.

2 thủ tục trực tiếp liên quan đến ngành Điện gồm:

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (bao gồm giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình), điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt. Bộ Xây dựng đồng ý để chủ đầu tư có quyền lựa chọn việc nộp hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử. Việc này giúp tiết kiệm chi phí giấy, photo in ấn, in ảnh, chứng thực và thời gian điền mẫu đơn, tờ khai cho chủ đầu tư, thuận lợi cho thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình: Bộ Xây dựng đồng ý lồng ghép thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình. Việc này giúp giảm từ 2 thủ tục hành chính thành 1 thủ tục hành chính, qua đó giảm được chi phí, thời gian giải quyết cấp phép xây dựng của tất cả các công trình (bao gồm cả thẩm định thiết kế xây dựng) từ 70 ngày xuống còn 20 ngày, giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh và đỡ tốn kém hơn cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời chủ đầu tư có quyền lựa chọn việc nộp hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh912BoXaydung2020.pdf


  • 12/07/2020 01:00
  • Vũ Chang
  • 4181